Nhảy tới nội dung

Tài liệu hướng dẫn

Cách xử lý mã lỗi

Tổng quan

Zalo Notification Service(ZNS) cung cấp cho các Doanh nghiệp, developers về các mã lỗi thường gặp và giải pháp khi gặp những lỗi này.

Chi tiết và hướng dẫn xử lý mã lỗi

Mã lỗiMô tả lỗiThông tin lỗiHướng dẫn xử lý
0SuccessGửi thành công
-100Unknown errorXảy ra lỗi không xác định, vui lòng thử lại sau
-101Application invalidỨng dụng gửi ZNSKiểm tra lại ID ứng dụng tại Zalo for Developers
-102Application not existedỨng dụng gửi ZNSKiểm tra lại ID ứng dụng tại Zalo for Developers
-103Application not activatedỨng dụng chưa được kích hoạt- B1: Truy cập Zalo for Developers và chọn ứng dụng cần kích hoạt
- B2: Nhấn chọn kích hoạt ứng dụng ở góc trên bên phải
-104App secret key invalidSecret key của ứng dụng không hợp lệKiểm tra lại Secret key trong ứng dụng tương ứng tại Zalo for Developers
-105Application not link to any OAỨng dụng gửi ZNS chưa đươc liên kết với OA nào
-106Method unsupportedPhương thức không được hỗ trợĐối chiếu phương thức hiện tại với API đã cung cấp. Chi tiết các phương thức tại đây
-107Message ID invalidID thông báo không hợp lệ
-108Phone number invalidSố điện thoại không hợp lệKiểm tra lại thông tin, định dạng số điện thoại người nhận ZNS hiện đã gửi tin được đến các định dạng số điện thoại sau:
- 84xxxx
- 0xxxx
- xxxx (Không có số 0 ở đầu do định dạng excel)
-109Template ID invalidID mẫu ZNS không hợp lệKiểm tra lại ID của mẫu ZNS
-110Zalo version unsupportedPhiên bản Zalo app không được hỗ trợ. Người dùng cần cập nhật phiên bản mới nhất
-111Template data emptyMẫu ZNS không có dữ liệu
-112Template data invalidNội dung mẫu ZNS không hợp lệTruyển sai format dữ liệu - Kiểm tra lại và truyền đúng theo format dữ liệu của biến
-1123QR code cannot be generatedKhông thể tạo QR code, vui lòng kiểm tra lại
-113Button invalidButton không hợp lệ
-114User is inactive, or rejects the message, or using an outdated Zalo version, or other internal errorsNgười dùng không nhận được ZNS vì các lý do: Trạng thái tài khoản, Tùy chọn nhận ZNS, Sử dụng Zalo phiên bản cũ, hoặc các lỗi nội bộ khác
-115Out of quotaTài khoản ZNS không đủ số dưTruy cập Zalo Cloud Account để kiểm tra số dư tài khoản và thực hiện nạp tiền nếu không đủ số dư (Xem thêm: Hướng dẫn nạp tiền vào ZCA )
-116Text invalidNội dung không hợp lệ
-117OA or App does not have permission to access this templateOA hoặc ứng dụng gửi ZNS chưa được cấp quyền sử dụng mẫu ZNS nàyKH đang sử dụng Template đăng ký bằng thông tin OAid hoặc App id khác. KH cần kiểm tra lại App/OA/tempID tương ứng tại đây
-118Zalo account not existedTài khoản Zalo không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hoá
-119Account can not receive messageTài khoản không thể nhận ZNS
-120OA does not have permission to use this featureOA chưa được cấp quyền sử dụng tính năng nàyKiểm tra lại tính năng khả dụng hoặc liên hệ email support@zalo.cloud để được hỗ trợ.
-121Body data emptyMẫu ZNS không có nội dungPhải nhập nội dung mẫu ZNS.
-122Body format invalidBody request không đúng định dạng JSON
-123RSA message decoded failedGiải mã nội dung thông báo RSA thất bại
-124Access token invalidMã truy cập không hợp lệKiểm tra/ lấy lại access token, gồm 2 cách:
- Cách 1: Xác thực với giao thức OAuth, gồm các bước sau:
1. Lấy access token từ refresh token
2. Yêu cầu cấp mới access token
- Cách 2: Xác thực với công cụ API Explorer
-125Official Account ID invalidID Official Account không hợp lệKiểm tra lại OA id tại đây
-126Out of quota (development mode)Ví (development mode) không đủ số dư
-127Test template messages can only be sent to adminTemplate test chỉ có thể được gửi cho quản trị viên
-128Encoding key not existedMã encoding key không tồn tại
-129RSA key cannot be generatedKhông thể tạo RSA key, vui lòng thử lại sau
-130Maximum character limit exceededN ội dung mẫu ZNS vượt quá giới hạn kí tự
-131ZNS template not approvedMẫu ZNS chưa được phê duyệt
-132Parameter invalidTham số không hợp lệTruyền vào đúng với định dạng yêu cầu của từng biến.
VD: biến <thoigian> định dạng dd/mm/yyyy nhưng data là "ngày hôm nay"(string) sẽ báo lỗi
-133This template cannot be sent at night (10PM-6AM)Mẫu ZNS này không được phép gửi vào ban đêm (từ 22h-6h)
-134User has not responded to opt-in inquiryNgười dùng chưa phản hồi gợi ý nhận ZNS từ OA
-135No permission to send ZNS (not verified, in free subscription plan)OA chưa có quyền gửi ZNS (chưa được xác thực, đang sử dụng gói miễn phí)
-136ZCA association requiredCần kết nối với ZCA để sử dụng tính năng nàyỨng dụng cần kết nối với ZCA. KH xem chi tiết hướng dẫn tại đây
-137ZCA charge failureThanh toán ZCA thất bại (ví không đủ số dư,…)Kiểm tra lại số dư ZCA
-138App does not have permission to access this featureỨng dụng gửi ZNS chưa có quyền sử dụng tính năng nàyLựa chọn ứng dụng hiện tại tại đây và kiểm tra xét duyệt đăng ký sử dụng API tương ứng
-139User refused to receive this type of ZNSNgười dùng từ chối nhận loại ZNS này
-140No permission to send follow-up to this userOA chưa được cấp quyền gửi ZNS hậu mãi cho người dùng nàyXem lại hạn mức gửi ZNS tại đây
-141User refused to receive ZNSNgười dùng từ chối nhận ZNS từ Official Account
-142RSA key not existRSA key không tồn tại, vui lòng gọi API tạo RSA keyKiểm tra/ khởi tạo lại RSA Key tại đây
-143RSA key already existedRSA key đã tồn tại, vui lòng gọi API lấy RSA keyKiểm tra lại RSA Key
-144ZNS daily quota exceededOA đã vượt giới hạn gửi ZNS trong ngàyKiểm tra lại thông tin quota của OA hiện tại. Chi tiết xem tại đây
-145OA does not have permission to send this type of ZNSOA không được phép gửi loại nội dung ZNS nàyKiểm tra xem lại nội dung ZNS có thể gửi tại đây
-146Template disabled due to low qualityMẫu ZNS này đã bị vô hiệu hóa do chất lượng gửi thấp
-147Template daily quota exceededMẫu ZNS đã vượt giới hạn gửi trong ngày
-148ZNS journey token missingKhông tìm thấy ZNS journey tokenKiểm tra lại Journey token đã được cấp tại đây
-149ZNS journey token invalidZNS journey token không hợp lệKiểm tra ID journey token tại đây
-150ZNS journey token expiredZNS journey token đã hết hạnKiểm tra/ khởi tạo lại ZNS Journey token tại đây
-151Not an E2EE templateKhông phải mẫu ZNS E2EEKiểm tra lại mẫu ZNS có phải mẫu E2EE hay chưa
-152Get E2EE key failedLấy E2EE key thất bại