Nhảy tới nội dung

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn khởi tạo Ứng dụng

Giới thiệu Ứng dụng (App)

Ứng dụng (App) là đơn vị đại diện của Doanh nghiệp (OA) để thực hiện gửi thông báo ZNS đến khách hàng. Sau khi có tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA), doanh nghiệp có thể tạo Ứng dụngđể truy cập các API được cung cấp bởi Zalo.

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có tài khoản ZCA, vui lòng tham khảo bài viết tại đây để đăng ký tài khoản.

Các bước khởi tạo ứng dụng

Bước 1: Tạo ứng dụng mới

Truy cập trang Tạo ứng dụng mới → Điền đầy đủ các thông tin: Tên hiển thị, Danh mục, Mô tả và chọn "Tôi không phải là người máy" → "Tạo ID ứng dụng".

alt_text

Bước 2: Điền thông tin ứng dụng

Sau khi Tạo ứng dụng thành công. Doanh nghiệp tiếp tục điền các thông tin theo yêu cầu như: số điện thoại, email, biểu tượng (icon ứng dụng) và miền ứng dụng (tùy chọn) để kích hoạt ứng dụng.

alt_text

Bước 3: Kích hoạt ứng dụng

Doanh nghiệp tiến hành kích hoạt ứng dụng để có thể gửi thông báo ZNS đến người dùng thông qua các API được cung cấp bởi Zalo. Ứng dụng đã được kích hoạt chỉ có thể sử dụng những API đã được xét duyệt.

alt_text

alt_text

Bước 4: Liên kết ứng dụng với tài khoản ZCA

Để liên kết ứng dụng với tài khoản ZCA, tài khoản Doanh nghiệp cần phải là Quản trị viên/Quản trị viên cao cấp của ZCA và đồng thời là Quản trị viên của ứng dụng.

Các bước liên kết vui lòng tham khảo chi tiết tại đây

alt_text

Hướng dẫn liên kết Ứng dụng và OA dùng để gửi thông báo ZNS

Bước 1: Liên kết ứng dụng với OA

Truy cập trang quản lý Ứng dụng và chọn Ứng dụng tương ứng. Ở mục "Sản phẩm" chọn "Official Account" → "Quản lý Official Account" → Chọn OA mà doanh nghiệp muốn liên kết → "Liên kết". Sau đó chọn đồng ý với việc liên kết Ứng dụng.

alt_text

Zalo Notification Service (ZNS) là dịch vụ gửi thông báo chăm sóc khách hàng qua API tới số điện thoại đang sử dụng Zalo. Vì vậy, doanh nghiệp cần mua gói OA để tích hợp API và tiến hành gửi ZNS.

Doanh nghiệp xem thêm thông tin về gói dịch vụ tại đây

Bước 2: Yêu cầu cấp mã truy cập (Access Token) từ OA để gửi ZNS

Để sử dụng hệ thống ZNS API, ứng dụng cần được cấp quyền bằng cách lấy access token từ OA, nếu không thực hiện bước này sẽ không thể chọn OA trong quá trình tạo mẫu ZNS.

Các bước yêu cầu cấp mới Access token vui lòng xem chi tiết tại đây

alt_text

Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ CSKH Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo.