BẢNG GIÁ DỊCH VỤ OA

Dành cho OA đã xác thực
Chi phí gói
Dùng thử
10.000đ
(1 tháng)
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Có sẵn 2.000 tin Tư vấn ngoài khung
 • Khách hàng nhận 4 tin Truyền thông/tháng
 • 5 tổng đài viên
 • 15 lượt xuất bản nội dung
Mua ngay
Nâng cao
99.000 đ/tháng
(594.000đ/6 tháng)
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Có sẵn 2.000 tin Tư vấn ngoài khung
 • Khách hàng nhận 4 tin Truyền thông/tháng
 • 5 tổng đài viên
 • 15 lượt xuất bản nội dung
 • Có thể gia hạn và mua lại
Mua ngay
Phổ biến nhất
Premium
399.000 đ/tháng
(2.394.000đ/6 tháng)
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Có sẵn 9.000 tin Tư vấn ngoài khung
 • Khách hàng nhận 4 tin Truyền thông/tháng
 • 10 tổng đài viên
 • 30 lượt xuất bản nội dung
 • Có thể gia hạn và mua lại
 • Ưu tiên trải nghiệm tính năng mới
Mua ngay
Nâng cao
99.000 đ/tháng
(Áp dụng mã ZOA24D12P10 giảm 10% còn 1.068.000đ/năm*)
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Có sẵn 2.000 tin Tư vấn ngoài khung
 • Khách hàng nhận 4 tin Truyền thông/tháng
 • 5 tổng đài viên
 • 15 lượt xuất bản nội dung
 • Có thể gia hạn và mua lại
Mua ngay
Phổ biến nhất
Premium
399.000 đ/tháng
(Áp dụng mã ZOA24D12P10 giảm 10% còn 4.308.000đ/năm*)
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Có sẵn 9.000 tin Tư vấn ngoài khung
 • Khách hàng nhận 4 tin Truyền thông/tháng
 • 10 tổng đài viên
 • 30 lượt xuất bản nội dung
 • Có thể gia hạn và mua lại
 • Ưu tiên trải nghiệm tính năng mới
Mua ngay
So sánh các loại gói
Cơ bản(OA xác thực)
Dùng thử(1 tháng)
Nâng cao
Premium
Nhận diện Thương hiệu
Dấu xác thực
Tìm kiếm được trên Zalo
Chia sẻ OA qua QR & URL
Widget Official Account
URL tùy biến
Vận hành
Công cụ OA Manager trên web
Công cụ OA Manager trên điện thoại
Có giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng tài khoản nhân viên
100
100
100
100
Báo cáo hiệu quả OA
Quản lý người dùng hàng loạt
Tương tác cơ bản
Sử dụng tin Tư vấn, tin Giao dịch, tin Truyền thông
Số tin Tư vấn ngoài khung 48h có sẵn/tháng
2.000
2.000
9.000
Số tin Truyền thông khách hàng tiếp nhận từ OA/tháng
1
4
4
4
Tương tác nâng cao
Sử dụng gọi thoại 2 chiều
Số tổng đài viên
5
5
10
Phân nhánh cuộc gọi
Chatbot
Sử dụng chatbot
Trả lời theo điều kiện
Quản lý nhóm (GMF)
Tạo và quản lý nhóm chat
Số nhóm chat có sẵn
1
3
Nội dung
Số nội dung xuất bản/tháng
5
15
15
30
Lưu trữ nội dung không giới hạn
Tích hợp API
Official Account API
Zalo Notification Service API
Social API
Ưu tiên trải nghiệm tính năng mới

Chi phí ngoài gói

Chi phí theo lượt tương tác
Tương tác cơ bản - Tin Tư vấn (Ngoài khung 48h)
Phản hồi khách hàng và hỗ trợ giải đáp về sản phẩm, dịch vụ khi khách hàng liên hệ. Tìm hiểu thêm!
55 đ/tin
Tương tác cơ bản - Tin Giao dịch
Thông báo, cập nhật thông tin đến khách hàng về trạng thái của một giao dịch hoặc trao đổi đã phát sinh giữa doanh nghiệp và khách hàng. Tìm hiểu thêm!
165 đ/tin
Chi phí nhóm
Loại nhóm
GMF-10
GMF-50
GMF-100
GMF-1000
Số thành viên tối đa (gồm OA)
10
50
100
1000
Đơn giá duy trì nhóm/tháng
25.000 đ
55.000 đ
75.000 đ
300.000 đ
Đơn giá tin nhắn gửi từ OA đến nhóm chat
330 đ/tin
330 đ/tin
330 đ/tin
330 đ/tin
Tin nhắn gửi từ thành viên nhóm chat (không phải OA)
Không tính phí
Không tính phí
Không tính phí
Không tính phí
*Lưu ý: Chi phí duy trì nhóm và Đơn giá tin nhắn gửi từ OA đến nhóm chat không áp dụng cho các nhóm chat có sẵn theo Gói dịch vụ
*Tất cả chi phí trên đã bao gồm thuế GTGT (10%)

Câu hỏi thường gặp