Liên hệ tư vấn dịch vụ

Thông tin tư vấn

Lưu ý: Do số lượng liên hệ lớn, đội ngũ hỗ trợ của Zalo Cloud sẽ ưu tiên phản hồi các doanh nghiệp cung cấp đủ thông tin yêu cầu và phù hợp với định hướng sản phẩm. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp.

Yêu cầu hỗ trợ khác

Nếu bạn cần hỗ trợ về các vấn đề khác liên quan đến các sản phẩm của Zalo Cloud - Zalo Notification Service, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay tại cổng hỗ trợ bên dưới​.
Gửi yêu cầu hỗ trợ​