Product: ZNS
Tag: Tổng quan ZNS
Làm thế nào để đăng ký sử dụng ZNS?
Để bắt đầu sử dụng ZNS, bạn cần có tài khoản Zalo Official Account (ZOA) và Zalo Cloud Account (ZCA). Tìm hiểu cách tạo ZOA và ZCA tại đây: <a href="https://zalo.cloud/zns" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://zalo.cloud/zns</a>
Product: ZNS
Tag: Tổng quan ZNS
Zalo Notification Service (ZNS) là gì?
<p>Zalo Notification Service (ZNS) là giải pháp gửi thông báo từ Zalo Official Account (OA) của doanh nghiệp tới khách hàng trên nền tảng Zalo. ZNS giúp doanh nghiệp:</p><ul><li>Nâng cao hiệu quả tương tác với khả năng cá nhân hóa nội dung thông tin đa dạng và đẹp mắt.</li><li>Tối ưu hóa vận hành với hệ thống kết nối hoàn toàn thông qua openAPI.</li><li>Tiết kiệm chi phí với chính sách giá linh hoạt.</li></ul>
Product: ZNS
Tag: Tổng quan ZNS,Thanh toán & Hóa đơn
ZNS tính phí như thế nào?
ZNS tính phí dựa trên số lệnh được xử lý thành công trong khoảng thời gian cam kết. Nếu xử lý thất bại (thông báo ZNS không đến máy người nhận) hoặc xử lý thành công nhưng không nằm trong thời gian cam kết thì sẽ không tính phí. Xem chi tiết tại <a href="https://zalo.cloud/terms" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chính sách và giá</a>
Product: ZNS
Tag: Tổng quan ZNS
Thông báo nào có thể được gửi bằng ZNS?
<p>ZNS có thể được cá nhân hóa để phù hợp với nhiều nhu cầu gửi thông báo khác nhau của doanh nghiệp. Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ các loại ZNS như sau:</p> <p>(1) Thiết lập tài khoản:</p> <ul> <li>OTP tạo tài khoản mới</li> <li>OTP đổi mật khẩu</li> <li>Báo thông tin tài khoản đã đầy đủ nhưng chưa xác thực</li> <li>Báo tài khoản đang chờ được duyệt</li> <li>Báo tạo tài khoản mới thành công</li> <li>Báo tài khoản hết hạn</li> </ul> <p>(2) Giao dịch mua bán:</p> <ul> <li>OTP xác nhận giao dịch</li> <li>Thông báo hết hàng</li> <li>Xác nhận mua hàng thành công</li> <li>Báo hủy đơn hàng</li> <li>Báo trạng thái vận chuyển đơn hàng</li> <li>Báo ngày giao hàng dự kiến</li> <li>Xác nhận khách hàng nhận hàng thành công</li> <li>Báo lịch hẹn sử dụng dịch vụ</li> <li>Báo lịch học đến học viên</li> <li>Báo thay đổi lịch hẹn/lịch học</li> </ul> <p>(3) Quan hệ tài chính:</p> <ul> <li>Báo tạo hồ sơ thành công</li> <li>Báo hồ sơ được duyệt thành công</li> <li>Báo giải ngân khoản vay thành công</li> <li>Thông báo sao kê</li> <li>Thông báo biến động số dư tài khoản</li> <li>Nhắc khách hàng sắp tới kỳ trả lãi và/hoặc nợ gốc</li> <li>Nhắc khách hàng chậm trả nợ</li> <li>Thông báo trả lãi và/hoặc nợ gốc thành công</li> </ul>
Product: ZNS
Tag: Tổng quan ZNS
ZNS có thể gửi đến khách hàng không sử dụng Zalo hay không?
<p>Không, ZNS chỉ được gửi đến nhóm khách hàng có sử dụng Zalo.</p>
Product: ZNS
Tag: Tổng quan ZNS
Người nhận không theo dõi (follow) OA của doanh nghiệp thì có nhận được ZNS không?
<p>Thông báo ZNS được truyền đến số điện thoại liên kết với tài khoản Zalo và người dùng chưa quan tâm OA vẫn có thể nhận được thông báo ZNS. Lưu ý rằng doanh nghiệp cần khai báo trước với Zalo về mục đích và điều kiện gửi tin. Các khai báo này cần phù hợp với quy định về chính sách và dịch vụ của ZNS.</p>
Product: ZNS
Tag: Tổng quan ZNS
Sau khi nhận ZNS người nhận có phản hồi được không?
<p>Người nhận có thể phản hồi như một tin chat bình thường. Doanh nghiệp có thể nhận và trả lời miễn phí phản hồi từ người dùng (theo quy định về lệnh phản hồi) thông qua công cụ OA chat hoặc lệnh API (tích hợp kỹ thuật).</p>
Product: ZNS
Tag: Tổng quan ZNS
Tại sao xử lý lệnh xong nhưng ZCA chưa trừ tiền? Dữ liệu trên hệ thống có được cập nhật theo thời gian thực không?
<p>Dữ liệu hiển thị trên ZCA là dữ liệu được cập nhật khi số lượng lệnh ZNS đạt 1000 lệnh hoặc sẽ được thống kê qua ngày hôm sau.</p>
Product: ZNS
Tag: Tạo mẫu ZNS
ZNS như thế nào là hợp lệ?
<p>(1) Đáp ứng Quy định ký tự. (2) Không hỗ trợ các nội dung mang tính chất quảng cáo hoặc tiếp thị. (3) Không hỗ trợ chúc mừng sinh nhật để hạn chế việc người nhận phải nhận quá nhiều nội dung làm phiền (spam) từ các nhãn hàng.</p>
Product: ZNS
Tag: Tạo mẫu ZNS
Số lượng ký tự có thể gửi tối đa cho mỗi ZNS là bao nhiêu? Quy định kí tự của ZNS?
<p>Mỗi ZNS hỗ trợ tối thiểu nhiều hơn 400 ký tự có dấu. Với từng loại ZNS khác nhau sẽ có quy định về số lượng ký tự tối thiểu khác nhau.</p>
Product: ZNS
Tag: Tạo mẫu ZNS
ZNS có giới hạn số lượng thông báo gửi đi không?
<p>ZNS không giới hạn số thông báo gửi đi nếu các thông báo này phù hợp với quy định chính sách dịch vụ của ZNS.</p>
Product: ZNS
Tag: Thanh toán & Hóa đơn
Có thể xuất hóa đơn cho giao dịch nạp tiền không? Thời gian xuất hóa đơn là bao lâu?
<p>Doanh nghiệp có thể yêu cầu xuất hóa đơn cho giao dịch nạp tiền. Hóa đơn sẽ được xuất theo tổng số lần nạp và số tiền nạp vào cuối tháng.</p>
Product: ZNS
Tag: Thanh toán & Hóa đơn
Zalo Cloud có hỗ trợ hình thức thanh toán chuyển khoản không?
<p>Có, chuyển khoản ngân hàng là một trong các phương thức nạp tiền được hỗ trợ. Để nạp tiền, doanh nghiệp truy cập tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA) tại: <a href="https://account.zalo.cloud" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://account.zalo.cloud</a> và chọn Nạp tiền.</p>