Bảng giá

Ước tính đơn giá mẫu ZNS

Chọn loại mẫu ZNS và nút thao tác tương ứng để ước tính chi phí dự kiến.

Chọn loại mẫu ZNS

Xem bảng giá

Nút thao tác

Xem bảng giá

Thêm thành phần đặc biệt

Xem bảng giá

Thêm hình ảnh (chỉ áp dụng cho ZNS tuỳ chỉnh)

Xem trước mẫu ZNS

Xác nhận đơn hàng
Cám ơn <customer_name> đã tin tưởng. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu đặt hàng từ bạn. Thông tin chi tiết đơn hàng:
Mã đơn
<order_code>
Trạng thái
<payment_status>
Giá tiền
<cost>
Ghi chú
<note>
Loại mẫu ZNS
200 VNĐ
Nút thao tác
0 VNĐ
Chi phí dự kiến
200 VNĐ/ZNS

Đơn giá tính theo loại mẫu ZNS

Đơn giá theo loại mẫu ZNS ở trạng thái xử lý thành công như sau:
Loại mẫu ZNS
Đơn giá (VNĐ)
Loại 1 - Loại ZNS xác thực
300
Loại 2 - Các loại còn lại
200

Đơn giá tính trên nút thao tác

Mỗi nút thao tác là đường dẫn (link) dưới dạng nút trong ZNS. Tuỳ theo mục đích sử dụng nút thao tác sẽ được áp dụng giá như sau:
Hạng mục sử dụng
Giá cho nút chính (VNĐ)
Giá cho nút phụ (VNĐ)

Đơn giá thành phần đặc biệt

Mỗi thành phần đặc biệt được gắn trong tin ZNS tùy theo mục đích sử dụng, được áp dụng với mức giá như sau:
Thành phần
Giá (VNĐ)
Hình ảnh
200
*Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT. Vui lòng tham khảo Chính sách & Điều khoản Zalo Cloud để biết thêm chi tiết.