Nhảy tới nội dung

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn khởi tạo Zalo Cloud Account

Giới thiệu tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA)

Zalo Cloud Account (ZCA) là tài khoản quản lý số dư để sử dụng các tính năng tính phí của các tài khoản Zalo Official Account - Doanh Nghiệp (OA) và các Ứng dụng ủy quyền của OA (App ID) như:

  • Gửi tương tác chủ động đến người quan tâm OA

  • Gửi thông báo Zalo Notification Service (ZNS)

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ZCA

Lưu ý: chỉ có số điện thoại chưa sở hữu tài khoản ZCA (vai trò Quản trị viên cấp cao), mới có thể truy cập vào trang tạo tài khoản ZCA.

Bước 1: Truy cập vào trang tạo tài khoản ZCA tại đây

Đăng nhập từ Zalo cá nhân và điền tên Zalo Cloud Account

alt_text

Lưu ý:

  • Chỉ hỗ trợ tên tài khoản ZCA không dấu và không có ký tự đặc biệt.

  • Khuyến khích sử dụng tên tài khoản ZCA liên quan đến tên doanh nghiệp.

  • Tên tài khoản ZCA không thể thay đổi sau khi đã tạo thành công.

Bước 2 : Điền thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp điền đầy đủ và chính xác thông tin doanh nghiệp. (Tên Công ty, Mã số thuế, Địa chỉ công ty, Tên người đại diện, Số điện thoại liên hệ, Email liên hệ.)

alt_text

Bước 3: Kết nối với tài khoản Zalo Official Account của Doanh Nghiệp

alt_text

Bước 4: Kết nối với ứng dụng

Lưu ý: Trong trường hợp Doanh nghiệp chưa có Ứng dụng, chọn "Tạo ứng dụng" → hệ thống sẽ tạo 1 ứng dụng dưới tên ZCA của Doanh nghiệp. Quý khách có thể bỏ qua bằng cách nhấn "Tiếp tục" nếu không có nhu cầu liên kết ứng dụng.

Trường hợp Doanh nghiệp đã có ứng dụng, chọn "Kết nối"  →  "Tiếp tục".

alt_text

Bước 5: Đồng ý với Quyền riêng tư & Điều khoản và hoàn thành quy trình

alt_text

Nếu có bất kỳ yêu cầu hỗ trợ, quý khách có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud