Nhảy tới nội dung

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn khởi tạo Official Account

Giới thiệu tài khoản Zalo Official Account (OA)

Zalo Official Account doanh nghiệp (OA) là tài khoản chính thức của doanh nghiệp trên Zalo, giúp doanh nghiệp và khách hàng/người quan tâm tương tác với nhau dễ dàng hơn.

Xem chi tiết về tài khoản OA tại đây

Cách đăng ký tài khoản OA

Doanh nghiệp truy cập vào trang chủ của Zalo Official Account (OA) và nhấp chọn "Tạo Official Account ngay" để đăng ký tài khoản OA.

alt_text Chọn "Tạo Official Account ngay" để đăng ký tài khoản Zalo OA

Lưu ý: Tên OA sẽ là brandname hiển thị của Doanh nghiệp tới người dùng Zalo

Xem hướng dẫn chi tiết đăng ký tài khoản Zalo OA tại đây

Xác thực tài khoản OA

Doanh nghiệp truy cập trang quản lý Official Account để thực hiện các bước xác thực tài khoản tại trang quản lý OA để gửi hồ sơ xác thực.

Lưu ý: Tên OA cần trùng khớp với thông tin Doanh nghiệp cung cấp trong hồ sơ xác thực

Xem chi tiết hướng dẫn xác thực tài khoản OA Doanh nghiệp tại đây.