Tin tức

Nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ Zalo Notification Service (ZNS), bộ phận phát triển sản phẩm ZNS xin thông báo về việc đơn giản hóa phân loại mục đích (Tag) của mẫu template ZNS. 

1. Đơn giản hóa phân loại mục đích (Tag) của mẫu thông báo ZNS 

1-a: Phân loại mục đích (Tag): 

PHÂN LOẠI MỤC ĐÍCH (TAG) CỦA MẪU ZNS 

Phân loại MỚI

(Áp dụng từ 16/04/2024)

Phân loại hiện tại 

(Trước 16/04/2024) 

1 – Giao dịch: TRANSACTION 

Tag 0: OTP 

Tag 1: IN_TRANSACTION 

Tag 2: POST_TRANSACTION

2 – Chăm sóc khách hàng: CUSTOMER CARE 

Tag 3: ACCOUNT_UPDATE 

Tag 4: GENERAL_UPDATE 

3 - Hậu mãi: PROMOTION 

Tag 5: FOLLOW_UP 

Lưu ý: 

 

1-b: Cách thiết lập mục đích: 

Khái niệm Tag mới 

Mô tả  

Tag 1 – GIAO DỊCH 

 (TRANSACTION) 

 • Nội dung cần liên quan đến giao dịch. 
 • Liên quan trực tiếp đến người dùng cuối hoặc tài sản/quyền lợi của người dùng cuối. 
 • Mang tính chất khẩn cấp, quan trọng đối với người dùng cuối. 
 • BẮT BUỘC có biến định danh / biến xác định giao dịch tên khách hàng 

Tag 2 – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

(CUSTOMER_CARE) 

 • Cập nhật thông tin doanh nghiệp. 
 • Tương tác giữa doanh nghiệp với người dùng cuối
 • BẮT BUỘC có biến định danh / biến xác định giao dịch tên khách hàng 

Tag 3 – HẬU MÃI 

(PROMOTION) 

 • Quảng bá / upsell (bán thêm) / cross sell (bán chéo) sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp 
 • Nội dung BẮT BUỘC đảm bảo user đã từng tồn tại giao dịch với doanh nghiệp (xác định bằng mã định danh, mã tài khoản, tham số giao dịch, mã hóa đơn,...) tên khách hàng. 

Ghi chú: 

 • Xem thêm cách thiết lập mục đích gửi khi tạo mẫu thông báo ZNS tại LINK 
 • Xem thêm quy định chung khi kiểm duyệt mẫu ZNS tại LINK 

2. Các thay đổi về mặt hệ thống 

Dự kiến từ 16/04/2024, hệ thống sẽ cập nhật một số điều chỉnh dưới đây: 

 Hệ thống

Mô tả 

Chi tiết 

API/Webhook 

Cập nhật các API/Webhook theo sự thay đổi khái niệm về Tag 

LINK 

Zalo Cloud Account (ZCA) 

Cập nhật để phù hợp với khái niệm tag mới tại: 

Trang tạo mẫu ZNS 

Trang chất lượng gửi ZNS 

 

Cơ chế tự động ngừng nhận ZNS khi user báo xấu ZNS 

Cập nhật để phù hợp với khái niệm tag mới 

LINK 

Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ CSKH Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo.    

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!