Blog

Khi tạo mẫu ZNS, thiết lập Điều kiện gửi tin là bước bạn cung cấp thông tin về mục đích gửi thông báo đến người nhận thông qua số điện thoại. Đây là điều kiện để Zalo đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của người nhận (người dùng) khi giao tiếp với doanh nghiệp qua kênh Zalo Official Account. Lựa chọn mục đích gửi tin phù hợp với nội dung sẽ giúp mẫu tin của bạn được phê duyệt nhanh chóng hơn.

Nội dung gửi ZNS được chia thành những loại nội dung sau, với cấp độ tăng dần dựa trên tính chất phức tạp và rủi ro ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nhận:

Khái niệm Tag mới từ 0H ngày 16/04/2024 

Khái niệm Tag cũ 

Tag 1 – GIAO DỊCH 

 (TRANSACTION) 

 

OTP 

Tag 1 – IN TRANSACTION 

Tag 2 – POST TRANSACTION 

Tag 2 – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

(CUSTOMER_CARE) 

Tag 3 – ACCOUNT UPDATE 

Tag 4 – GENERAL UPDATE 

Tag 3 – HẬU MÃI 

(PROMOTION) 

Tag 5 – FOLLOW UP  

Với khái niệm Tag mới, vui lòng xem thêm các mục đích sử dụng cụ thể tại phần 7. Một số trường hợp sử dụng theo phân loại mục đích (Tag) mới

Lưu ý: Ngoài thiết lập đúng mục đích, cách dùng từ trong nội dung mẫu tin cần đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ, cụ thể để diễn giải đúng và chính xác bối cảnh và mục đích của mẫu tin.
Zalo Cloud có quyền từ chối các mẫu tin có nội dung chưa phù hợp, thiếu thông tin thể hiện bối cảnh và mục đích mẫu tin.

Đồng thời, nội dung mẫu tin với tất cả mục đích đều cần đảm bảo đúng Quy định chung khi kiểm duyệt mẫu tin ZNS

1. Gửi Mã xác thực (Tag 0)

Đây là thông báo về quá trình tạo hoặc thay đổi trạng thái tài khoản người dùng. Đối với Tag này, doanh nghiệp sử dụng mẫu OTP mặc định, không sử dụng nút CTA và hình ảnh. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể ngoại lệ gửi thông báo đến khách hàng chưa phát sinh giao dịch với OA.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:  

 • Gửi mã xác thực cho khách hàng tạo tài khoản mới  
 • Xác nhận thay đổi mật khẩu,…   
 • Xác thực tài khoản 
 • Xác thực giao dịch 

2. Xác nhận/Cập nhật thông tin giao dịch (Tag 1) - IN TRANSACTION

Điều kiện thích hợp với các thông báo ZNS cập nhật thông tin giao dịch mua bán giữa doanh nghiệp (OA) và khách hàng hoặc xác nhận yêu cầu từ khách hàng. Bạn có thể lựa chọn lý do này cho các giao dịch có thời gian kéo dài và cần cập nhật trạng thái định kỳ đến khách hàng. 

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:  

 • Xác nhận đặt hàng, đặt lịch thành công/thất bại 
 • Xác nhận giao dịch, dịch vụ được chấp thuận/bị từ chối 
 • Xác nhận đăng ký dịch vụ 
 • Xác nhận đăng ký tham dự sự kiện 
 • Xác nhận đăng ký dùng thử sản phẩm, dịch vụ 
 • Nhắc đến lịch thanh toán, lịch hẹn 
 • Thông báo trễ lịch, trễ thanh toán 
 • Thông báo đơn hàng đang được giao, bị hủy 
 • Thông báo thời gian giao hàng 

 3. Thông báo hoàn tất giao dịch và hỗ trợ có liên quan (Tag 2) - POST TRANSACTION

Nhóm điều kiện này dành cho các nội dung thông báo xác nhận hoàn tất giao dịch mua bán với khách hàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn điều kiện này khi gửi thông báo CSKH định kỳ có liên quan đến giao dịch đã thực hiện. 

Một số trường hợp sử dụng cụ thể: 

 • Xác nhận giao hàng thành công 
 • Thông báo kích hoạt bảo hành 
 • Thông báo bảo dưỡng định kỳ 
 • Mời đánh giá chất lượng dịch vụ 
 • Cảm ơn khách hàng đã dùng dịch vụ 
 • Xác nhận giao hàng thành công 

4. Cập nhật thông tin tài khoản (Tag 3) - ACCOUNT UPDATE

Đây là điều kiện gửi tin chỉ dành cho các thông báo CSKH có liên quan đến tài khoản của khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. 

Một số trường hợp sử dụng cụ thể: 

 • Xác nhận khởi tạo tài khoản 
 • Thay đổi số sư tài khoản 
 • Thông báo thăng hạng thành viên 
 • Cảnh báo bảo mật tài khoản 
 • Cập nhật thay đổi thông tin của tài khoản 
 • Xác nhận tạo tài khoản thành công/thất bại 
 • Xác nhận đổi mật khẩu thành công/thất bại 
 • Thông báo tích lũy điểm thưởng 
 • Cảnh báo tài khoản mạo danh 
 • Cảnh báo rủi ro, sự cố 

5. Cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ (Tag 4) - GENERAL UPDATE

Đây là nhóm điều kiện dành cho các thông báo ZNS cập nhật thông tin chung về doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Các cập nhật hoặc thay đổi này phải có liên quan trực tiếp đến quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng hiện tại. 

Một số trường hợp sử dụng cụ thể: 

 • Thông báo bảo trì hệ thống 
 • Thay đổi chính sách dịch vụ 
 • Thông báo nghỉ lễ, ngưng cung cấp dịch vụ, ngưng hoạt động 
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn thanh toán 
 • Thông báo thay đổi trạng thái dịch vụ/sự kiện đã đăng ký 
 • Thông báo ngưng cung cấp dịch vụ (khách hàng không còn nhu cầu, doanh nghiệp không còn cung cấp dịch vụ) 
 • Thông báo tình hình học tập 
 • Gửi tư vấn sản phẩm/dịch vụ (khách có đăng kí nhận tư vấn) 

 Lưu ý: Việc lựa chọn mục đích gửi chỉ áp dụng cho loại ZNS dạng văn bản và ZNS dạng bảng. 

6. Thông báo hậu mãi đến khách hàng cũ (Tag 5) - FOLLOW-UP

Đây là nhóm điều kiện gửi thông báo hậu mãi đến khách hàng đã từng tồn tại giao dịch với OA. 

Tuy nhiên, nội dung này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, chỉ hỗ trợ đối với mốt số đối tác/khách hàng. 

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:  

 • Sản phẩm/dịch vụ sắp ra mắt 
 • Sản phẩm/dịch vụ sắp có lại 
 • Sản phẩm/dịch vụ ngừng cung cấp
 • Chúc mừng sinh nhật thành viên/hội viên
 • Chương trình khuyến mãi 
 • Tặng voucher
 • Mời thực hiện khảo sát

 Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn phê duyệt ZNS của Zalo tại đây. 

 

7. Một số trường hợp sử dụng theo phân loại mục đích (Tag) mới

Từ ngày 16/04/2024, khái niệm Tag sẽ được giản lược còn 3 Tag, với các trường hợp sử dụng cụ thể như sau:

Khái niệm Tag mới 

Mô tả  

Một số trường hợp sử dụng

Tag 1 – GIAO DỊCH 

 (TRANSACTION) 

 • Nội dung cần liên quan đến giao dịch. 
 • Liên quan trực tiếp đến người dùng cuối hoặc tài sản/quyền lợi của người dùng cuối. 
 • Mang tính chất khẩn cấp, quan trọng đối với người dùng cuối. 
 • BẮT BUỘC có biến định danh / biến xác định giao dịch. 

Xác thực   

 • Xác thực tài khoản  
 • Xác thực giao dịch 

Xác nhận 

 • Xác nhận đặt hàng/đặt lịch hẹn/đặt chỗ  
 •  Xác nhận thông tin giao dịch  
 •  Xác nhận đăng ký dịch vụ/sự kiện (Không mời gọi tham gia sự kiện) 
 •  Xác nhận đăng ký tham gia CTKM thành công (có tham số ngày đăng ký) - Bắt buộc cung cấp cách thức user đăng ký tham gia để đánh giá
 •  Xác nhận giao dịch hoàn thành 

Nhắc hẹn 

 • Nhắc hẹn cho một sự kiện (Ví dụ: Tái khám, bảo dưỡng định kỳ, thanh toán, tham gia sự kiện). 

KHÔNG bao gồm các trường hợp nhắc tái tục (mục đích nhắc tái tục được định nghĩa theo Tag 3 – HẬU MÃI) 

Thông báo 

 • Thông báo trạng thái giao dịch (Ví dụ: Trạng thái đơn hàng)  
 •  Thông báo thời gian thực hiện giao dịch (Ví dụ: Thời gian giao hàng)  
 •  Thông báo thanh toán thành công  
 • Thông báo biến động số dư 

Tag 2 – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

(CUSTOMER_CARE) 

 

 • Cập nhật thông tin doanh nghiệp. 
 • Tăng tương tác giữa doanh nghiệp với người dùng cuối. 
 • Không mang tính chất khẩn cấp đối với người dùng cuối. 
 • Bắt buộc có biến định danh / biến xác định giao dịch. 

 

Thông báo/Cập nhập 

 • Thông báo tích lũy điểm thưởng (có thể có thông tin đổi điểm khách hàng thân thiết/loyalty) (KHÔNG giới thiệu sản phẩm/dịch vụ khác)  
 • Thông báo tình hình học tập 

Yêu cầu 

 • Cập nhật hoạt động/chính sách của dịch vụ/doanh nghiệp (Ví dụ: Thay đổi chính sách, bảo trì hệ thống,...)  
 • Cập nhật thông tin tài khoản/ hạng tài khoản  
 • Cập nhật liên quan đến tình trạng tài sản của người dùng cuối (Biến động số dư/hạn mức tài khoản, quyền lợi khách hàng thân thiết/loyalty) 
 • Đổi/đóng địa điểm kinh doanh 

Hỗ trợ/Hướng dẫn 

 • Cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng sản phẩm/dịch vụ khách hàng đã mua/sử dụng (có đủ biến xác định đã sở hữu/sử dụng sản phẩm/dịch vụ đó) 
 • Cảnh báo rủi ro (cho trường hợp có khả năng xảy ra) 

Khảo sát 

 • Khảo sát ý kiến của khách hàng về dịch vụ  
 • Với trường hợp có quà tặng/voucher cho khách hàng làm khảo sát cần đủ thông tin về thể lệ và cách thức nhận quà tặng/voucher (mức khuyến mãi, điều kiện áp dụng và HSD)

Quyền lợi khách hàng thân thiết 

 • Chúc mừng sinh nhật (vẫn bắt buộc kèm hình ảnh và quà tặng hoặc thông báo về quyền lợi khách hàng trong dịp sinh nhật hoặc theo chương trình loyalty của doanh nghiệp - theo chính sách cụ thể) 
 • Thông báo quyền lợi tài khoản (có sẵn trong tài khoản của người dùng cuối khi sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp được công khai tại trang chính sách của doanh nghiệp) 

Tag 3 – HẬU MÃI 

(PROMOTION) 

 

 • Quảng bá / upsell (bán thêm) / cross sell (bán chéo) sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.  
 •  Nội dung đảm bảo user đã từng tồn tại giao dịch với doanh nghiệp (xác định bằng mã định danh, mã tài khoản, tham số giao dịch, mã hóa đơn,...) 

Hậu mãi 

 • Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cũ và mới của doanh nghiệp 
 • Thông báo mã giảm giá và ưu đãi đặc biệt cho người dùng 
 • Thông báo chương trình khuyến mãi 
 • Thông báo mở mới/mở rộng dịch vụ 
 • Quảng bá kênh mới (chỉ cho phép quảng bá kênh Zalo OA - kêu gọi quan tâm Zalo OA và Zalo Mini App) 

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về 06 mục đích gửi ZNS hợp lệ được quy định bởi Zalo và những trường hợp sử dụng cụ thể. Nếu cần hỗ trợ trong quá trình nạp tiền vào Zalo Cloud Account, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!