Zalo Cloud Blog

Để ZNS được duyệt nhanh chóng, doanh nghiệp cần đảm bảo các yêu cầu sau khi tiến hành tạo mẫu.

Thể hiện đúng “Mục đích gửi ZNS” đã lựa chọn. 

Khi tạo mẫu ZNS, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin về mục đích gửi thông báo đến người nhận. Đây là điều kiện để Zalo Cloud đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của người nhận (người dùng cuối) khi giao tiếp với doanh nghiệp qua kênh Official Account (OA). Lựa chọn mục đích gửi tin phù hợp với nội dung sẽ giúp mẫu tin của bạn được phê duyệt nhanh chóng hơn.  

Mẫu ZNS cần khai báo nội dung chi tiết, rõ ràng, thể hiện đúng “Mục đích gửi ZNS” đã lựa chọn, tránh trường hợp tổng hợp quá nhiều mục đích trong một mẫu tin. 

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo nội dung về cách thiết lập mục đích gửi khi tạo mẫu ZNS tại đây. 

Nội dung có chứa tham số định danh 

Tham số (Param) là các giá trị nội dung được thay đổi tùy theo thông tin của người nhận (Ví dụ: Họ tên, Mã đơn, Ngày giao dịch,...). Sử dụng tham số giúp doanh nghiệp cá nhân hóa nội dung ZNS gửi đến khách hàng.  

Khi tạo mẫu ZNS, một số tham số là bắt buộc để giúp định danh khách hàng nhận ZNS. 

Xem chi tiết nội dung về một tham số định danh đúng quy chuẩn tại đây.

Đặt nút thao tác (CTA) đúng quy định 

Nội dung mẫu ZNS không được phép chèn link hoặc số điện thoại.  Vì vậy, doanh nghiệp được khuyến khích sử dụng nút thao tác (CTA) để điều hướng thông tin về số điện thoại, đường link cần gửi tới người nhận.  

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không được phép sử dụng link rút gọn (shorten link: bitly, onelink,…) hoặc các link không khả dụng (không truy cập được; hoặc chưa có thông tin public rõ ràng). 

Xem hướng dẫn cách thêm nút thao tác (CTA) trong mẫu ZNS tại đây   

Xem thêm về điều kiện khởi tạo lệnh ZNS Template API tại đây.

Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ CSKH Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo.