Blog

Nội dung gửi mẫu thông báo ZNS phải đáp ứng một trong những yêu cầu là có ít nhất một tham số đặc trưng cho giao dịch hoặc biến động tài khoản. Trong bài viết này, đội ngũ hỗ trợ khách hàng Zalo Cloud sẽ thông tin về những quy định để khách hàng đặt đúng tham số yêu cầu và giúp mẫu thông báo ZNS được duyệt nhanh chóng. 

Tham số (Param) là gì?  

Tham số (Param) là các giá trị nội dung được thay đổi tùy theo thông tin của người nhận (Ví dụ: Họ tên, Mã đơn, Ngày giao dịch,...). Sử dụng tham số giúp doanh nghiệp cá nhân hóa nội dung ZNS gửi đến khách hàng. 

Khi tạo mẫu thông báo ZNS, một số tham số là bắt buộc để giúp định danh khách hàng nhận ZNS. 

Thế nào là một tham số (Param) đúng quy chuẩn? 

Mẫu thông báo ZNS có chứa tham số đúng quy chuẩn sẽ được đội ngũ phụ trách của Zalo Cloud duyệt nhanh hơn, không mất nhiều thời gian tạo lại và làm gián đoạn quá trình chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Một tham số (param) đạt yêu cầu phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây: 

  • Không đặt tham số có dấu, không sử dụng dấu cách, dấu gạch nối
  • Mỗi từ trong tham số được ngăn cách nhau bằng dấu gạch dưới (_)
  • Tham số bắt đầu bằng dấu “<” và kết thúc bằng dấu “>”

Ví dụ, doanh nghiệp muốn định danh tham số “Tên khách hàng”, quý khách có thể đặt tham số là <tenkhachhang> hoặc <ten_khach_hang> hoặc <customer_name>. 

Tham số (Param) đặt vào ZNS để định danh khách hàng

 

Xem thêm hướng dẫn tạo mẫu thông báo ZNS tại đây.

Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ CSKH Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo. 

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!