Blog

Dữ liệu khi truyền vào tham số (param) được hệ thống cài đặt với một số định dạng nhất định. Trong bài viết này, đội ngũ hỗ trợ khách hàng Zalo Cloud sẽ liệt kê các dạng khi truyền vào tham số và cách hiển thị của trên mẫu thông báo ZNS gửi đến người nhận nhằm mục đích giúp đối tác hiểu rõ hơn về cách định dạng dữ liệu trước khi truyền vào tham số cũng như các định dạng sẽ hiển thị của mẫu ZNS khi đến máy người dùng (người nhận mẫu thông báo ZNS).  

Quý khách có thể xem thêm Tham số (Param) là gì? Thế nào là một tham số đúng quy chuẩn? 

Hướng dẫn cài đặt kỹ thuật tham số 

Trong quá trình tạo mẫu ZNS, tại bước “Tạo nội dung” có phần cài đặt kĩ thuật cho tham số.  

Mỗi tham số sẽ có các cài đặt kĩ thuật khác nhau, tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp sẽ có cách cài đặt khác nhau. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý chọn đúng cài đặt kĩ thuật cho từng tham số và truyền đúng định dạng, độ dài ký tự vào param.  

Ví dụ:  

  • Doanh nghiệp chọn tham số <customer_name> với cài kỹ thuật là Tên khách hàng (30) thì độ dài kí tự tối đa mà khách hàng truyền vào là 30 kí tự.  
  • Đối với các tham số liên quan đến thời gian (ngày/tháng/năm hoặc giờ:phút:giây), doanh nghiệp nên chọn đúng cài đặt kỹ thuật là thời gian.

 

Tương ứng với từng tham số sẽ có các cài đặt kỹ thuật khác nhau

 

Các định dạng của tham số khi tạo mẫu ZNS

1. Định dạng khi truyền dữ liệu vào tham số trong nội dung chính

Dữ liệu khi truyền vào tham số được hệ thống cài đặt với một số định dạng nhất định. Với các tham số được truyền vào ở nội dung chính của template không cần thực hiện mã hóa mà có thể giữ nguyên dữ liệu gốc khi truyền vào API để gửi ZNS.

#

Nhãn tham số

Tên tham số

Cài đặt kỹ thuật

Giới hạn ký tự

Data type

Dữ liệu truyền vào

1Tên khách hàngcustomer_nameTên khách hàng (30)30stringNguyễn Văn A
2Điện thoại / EmailcontractThông tin liên hệ (50)50string096987453x
3Giới tính / Danh xưngpersonal_titleGiới tính / Danh xưng (5)5stringChị
4Địa chỉaddressĐịa chỉ (80)80string123 Nguyễn Văn A, phường B
5Tên sản phẩm, thương hiệuproduct_nameTên sản phẩm / Thương hiệu (100)100stringBàn phím Razer
6Số lượng / Số tiềnamount_vn_standardSố lượng / Số tiền (20)20string

Định dạng số nguyên: 1000
Dữ liệu hiển thị: 1.000

Định dạng số thập phân: 0.3
Dữ liệu hiển thị: 0,3

7Thời giantimeThời gian (20)20datetimehh:mm:ss dd/mm/yyyy ;
hh:mm ;
hh:mm:ss ;
dd/mm/yyyy ;
mm/yyyy 
8Mã sốproduct_codeMã số (30)30stringTP-34512
9Nhãn tùy chỉnhcustom_fieldNhãn tùy chỉnh (30)30stringMẫu nội dung tuỳ chỉnh
10OTPotpOTP (10)10string3712352
11Trạng thái giao dịchtransaction_statusTrạng thái giao dịch (30)30stringGiao dịch thành công

Xem thêm chi tiết các định dạng dữ liệu tại đây.

2. Định dạng của các tham số tại nút thao tác 

*Lưu ý: Doanh nghiệp nên mã hóa các tham số truyền vào ở đường liên kết CTA, không mã hóa toàn bộ đường liên kết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng template và gây ra những lỗi khác.

Về việc truyền đường liên kết vào CTA

Khi chèn các tham số vào liên kết trong CTA, cần đảm bảo tất cả các yếu tố sau:

  • Nên mã hóa các dữ liệu truyền vào tham số ở đường liên kết CTA, không mã hóa toàn bộ đường liên kết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng template và gây ra những lỗi khác (không bắt buộc)
  • Các tham số trong CTA phải có tên khác với các tham số đã được định nghĩa trong phần nội dung chính & tiêu đề của Template.

Việc mã hóa dữ liệu truyền vào tham số sẽ giúp Zalo giải mã các tham số một cách chính xác và hoàn chỉnh liên kết mà Doanh nghiệp đã sử dụng để tạo mẫu ZNS. 

Mã hóa dữ liệu truyền vào tham số ở dạng URL:
Ví dụ: Dữ liệu cần truyền vào tham số tại nút thao  là “Nguyễn Văn A”, dữ liệu truyền vào cần được mã hóa trước theo đúng chuẩn UTF-8 như sau:

#Nhãn tham sốTên tham sốCài đặt kỹ thuậtData typeDữ liệu truyền vàoDữ liệu hiển thị
1URLcustomer_nameURL (200)stringNguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+AGiữ nguyên

Sau khi định dạng các tham số, Liên kết(URL) truyền vào CTA sẽ có dạng là:
https://example.com/param?customer_name=<param1>&URL=<param2>

Doanh nghiệp đảm bảo chỉ mã hóa dữ liệu truyền vào tham số trong nút thao tác CTA, không mã hóa toàn bộ đường liên kết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng template và gây ra những lỗi khác.

Xem chi tiết hướng dẫn truyền tham số vào link CTA tại đây

Hướng dẫn xử lý mã lỗi liên quan thường gặp

Mã lỗi Mô tả lỗiThông tin lỗiHướng dẫn xử lý
-132Parameter InvalidTham số không hợp lệTruyền vào đúng với định dạng yêu cầu của từng loại biến.

Xem thêm chi tiết và hướng dẫn xử lý các mã lỗi tại đây
 

Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ CSKH Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo.  

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!