Zalo Cloud Blog

Dữ liệu khi truyền vào tham số (param) được hệ thống cài đặt với một số định dạng nhất định. Trong bài viết này, đội ngũ hỗ trợ khách hàng Zalo Cloud sẽ liệt kê các dạng khi truyền vào tham số và cách hiển thị của trên mẫu thông báo ZNS gửi đến người nhận nhằm mục đích giúp đối tác hiểu rõ hơn về cách định dạng dữ liệu trước khi truyền vào tham số cũng như các định dạng sẽ hiển thị của mẫu ZNS khi đến máy người dùng (người nhận mẫu thông báo ZNS).  

Quý khách có thể xem thêm Tham số (Param) là gì? Thế nào là một tham số đúng quy chuẩn? 

Hướng dẫn cài đặt kỹ thuật tham số 

Trong quá trình tạo mẫu ZNS, tại bước “Tạo nội dung” có phần cài đặt kĩ thuật cho tham số.  

Mỗi tham số sẽ có các cài đặt kĩ thuật khác nhau, tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp sẽ có cách cài đặt khác nhau. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý chọn đúng cài đặt kĩ thuật cho từng tham số và truyền đúng định dạng, độ dài ký tự vào param.  

Ví dụ:  

  • Doanh nghiệp chọn tham số <customer_name> với cài kỹ thuật là Tên khách hàng (30) thì độ dài kí tự tối đa mà khách hàng truyền vào là 30 kí tự.  
  • Đối với các tham số liên quan đến thời gian (ngày/tháng/năm hoặc giờ:phút:giây), doanh nghiệp nên chọn đúng cài đặt kỹ thuật là thời gian.

 

Tương ứng với từng tham số sẽ có các cài đặt kỹ thuật khác nhau

 

Các định dạng khi truyền dữ liệu vào tham số 

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các định dạng truyền vào param và format hiển thị trên máy người dùng cuối theo bảng sau:  

 Nhãn tham sốMẫu tên tham số gợi ýData typeGiới hạn ký tựCài đặt kỹ thuậtVí dụ định dạng dữ liệu truyền vàoĐịnh dạng dữ liệu hiển thị
1Tên khách hàngcustomer_namestring30Tên khách hàng (30)Nguyễn Văn AGiữ nguyên
2Điện thoại / Emailcontractstring50Thông tin liên hệ (50)096987453xGiữ nguyên
3Giới tính / Danh xưngpersonal_titlestring5Giới tính / Danh xưng (5)ChịGiữ nguyên
4Địa chỉaddressstring80Địa chỉ (80)123 Nguyễn Văn A, phường BGiữ nguyên
5Tên sản phẩm, thương hiệuproduct_namestring100Tên sản phẩm / Thương hiệu (100)Bàn phím RazerGiữ nguyên
6Số lượng / Số tiềnamount_vn_standardnumber20Số lượng / Số tiền (20)Định dạng: Số nguyên 10001.000
      Định dạng: Số thập phân 0.30,3
7Thời giantimedatetime20Thời gian (20)Định dạng: hh:mm:ss dd/mm/yyyy hoặc;
hh:mm:ss hoặc; 
dd/mm/yyyy
Giữ nguyên
8Mã sốproduct_codestring30Mã số (30)TP-34512Giữ nguyên
9Nhãn tùy chỉnhcustom_fieldstring30Nhãn tùy chỉnh (30)mẫu nội dung tuỳ chỉnhGiữ nguyên
10OTPotpstring10OTP (10)3712352Giữ nguyên
11Trạng thái giao dịchtransaction_statusstring30Trạng thái giao dịch (30)giao dịch thành côngGiữ nguyên
12URLcustomer_namestring30URL (30)

Nguyen%20Van%20A 

(Lưu ý: Cần encode nội dung chuẩn UTF-8 trước khi truyền vào)

Giữ nguyên

 

Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ CSKH Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo.