Tin tức

Với mục đích tối ưu hóa sản phẩm và mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, từ 0H ngày 12/03/2024, cơ chế đánh giá chất lượng và quyền lợi gửi tin dịch vụ ZNS sẽ có những điều chỉnh sau: 

1- Tổng quan các thay đổi chính 

Thay đổi  

Cơ chế cũ 

Cơ chế MỚI - Áp dụng từ 0H 12/03/2024 

Cơ chế gửi cơ bản 

Giữ nguyên 

Cơ chế gửi tin User-Interaction Based 

Áp dụng cơ chế gửi user interaction-based với các OA tham gia thử nghiệm 

 

Ngừng áp dụng 

Quyền lợi gửi tin 

Được đánh giá ở 2 yếu tố:  

Số lượng ZNS có thể gửi mỗi ngày (Daily quota) 

Nội dung ZNS có thể gửi (Mục đích - Tag tối đa có thể gửi) 

 

Đánh giá theo chỉ số Số lượng ZNS tối đa có thể gửi mỗi ngày (Daily quota) được chia thành từng mốc 

  • Điều chỉnh giá trị các mốc Daily quota (Chi tiết tại LINK)
  • Từ mốc daily quota 20K => Mở quyền gửi tin tag 5 

Điều kiện xét duyệt mẫu tin Hậu mãi (tag 5) 

Ngoài việc OA cần được cấp phép gửi ở Cấp độ 5, OA cần đáp ứng một số điều kiện bổ sung về cơ chế xét duyệt quyền lợi, chất lượng và sản lượng gửi tin trong thời gian gần nhất 

Không áp dụng điều kiện bổ sung 

OA đạt mốc daily quota 20K tự động cho phép xét duyệt mẫu tin tag 5 

Hạn mức nhận tin Hậu mãi (Tag 5) của User từ mỗi OA 

Giữ nguyên 

[ Mỗi đối tượng nhận tin (user) nhận tối đa 4 tin tag 5/tháng từ 1 OA ] 

Hạn mức gửi tin Tag 5 mỗi ngày 

Giữ nguyên 

[ Số tin tag 5 gửi ra trong ngày không quá 25% daily quota của OA ] 

[NEW] Bổ sung cơ chế phạt (penalty) 

Bổ sung cơ chế phạt (penalty) 

Hạn chế trường hợp OA có tỉ lệ report cực kì cao bất thường và đột biến 

Xem thêm tại phần B.2 tại LINK 

Cơ chế đánh giá chất lượng gửi tin 

Áp dụng cơ chế đánh giá chất lượng gửi tin: 

  • Quyền lợi được đánh giá mỗi ngày trừ thời gian chờ 7 ngày
  • Thời gian chờ 7 ngày
  • Với cấp độ nội dung Tag 5: giảm cấp độ quyền lợi ở mức Trung bình hoặc Kém

 

Giữ nguyên cơ chế đánh giá cơ bản nhưng điều chỉnh: 

  • Quyền lợi được đánh giá mỗi ngày trừ thời gian chờ 7 ngày
  • Thời gian chờ 7 ngày (***)
  • Mốc daily quota CHỈ BỊ HẠ khi chất lượng ở mức Kém 

Vào 0H ngày 12/03/2024, thời gian chờ (***) để xét tăng/giảm mốc daily quota reset về 0 

 

2 - Các ảnh hưởng về mặt hệ thống  

Kênh 

Sub-section 

Mô tả 

Daily quota và Tag được gửi tối đa  

Chuyển giao và áp dụng cơ chế quyền lợi gửi tin mới 

Chi tiết xem tại phần 3 bên dưới 

ZCA 

Trang quản lý chất lượng gửi ZNS 

Áp dụng giao diện mới tối ưu cho cơ chế đánh giá chất lượng và quyền lợi mới 

Lịch sử thay đổi của Chất lượng gửi ZNS của từng OA: 

Hạn mức 

Cấp độ nội dung 

Reset lịch sử thay đổi từ 0H ngày 12/03/2024 

*Đối tác vui lòng chủ động lưu trữ (nếu có nhu cầu) bằng cách bấm nút trước thời gian trên 

Notification 

In-app noti 

Điều chỉnh để thích hợp với cơ chế mới 

Out-app noti 

API 

Lấy thông tin quota ZNS 

Thay đổi giá trị daily quota trả về theo cơ chế mới 

Note: Không thay đổi lệnh request API 

 

3 - Về việc chuyển đổi daily quota theo cơ chế mới 

Từ 0H ngày 12/03/2024, hệ thống sẽ tự động xử lý chuyển đổi, Quý đối tác không cần thao tác gì thêm 

Daily quota cũ 

Daily quota MỚI - Từ 0H 12/03/2024 

Mục đích tag được gửi - Từ 0H 12/03/2024 

500 

5,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4 

1,000 

5,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4 

2,000 

5,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4 

4,000 

5,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4 

8,000 

10,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4 

16,000 

20,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4, 5 

32,000 

50,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4, 5 

64,000 

100,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4, 5 

128,000 

500,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4, 5 

256,000 

500,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4, 5 

512,000 

500,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1,024,000 

500,000 

Tag 0, 1, 2, 3, 4, 5 

 Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ CSKH Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo.  

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!