Blog

Với mục tiêu tối ưu vận hành và nâng cấp hệ thống dịch vụ, từ ngày 20/06/2023, Zalo Cloud chính thức ngừng hỗ trợ dịch vụ ZNS Follower

Điều này có nghĩa rằng dịch vụ ZNS Follower sẽ không còn thuộc phạm vi dịch vụ được cung cấp bởi Zalo Cloud và không chịu ảnh hưởng những Quy định/Quyền lợi thuộc Chính sách chung/Chính sách Đại lý của Zalo Cloud.  

Thay vào đó, Doanh nghiệp có thể gửi tin nhắn(*) UID từ OA Doanh nghiệp đến người dùng Zalo cá nhân qua định danh Zalo User ID. Các tin nhắn UID được phân thành 3 loại tin: Tư vấn, Giao dịch và Truyền thông. Việc cập nhật phân loại tin nhắn đã được thông báo và thực hiện từ ngày 18/4/2023.    

Xem thêm Thông báo cập nhật phân loại tin nhắn của Zalo Official Account chi tiết tại đây 


 

 

Tin Tư Vấn 

Tin Giao Dịch  

Tin Truyền Thông  

Mục đích sử dụng  

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ  

Thông báo, cập nhật thông tin đến khách hàng về trạng thái của một giao dịch hoặc về sản phẩm, dịch vụ, như xác nhận lịch hẹn, thông báo hóa đơn,…  

Cập nhật đến khách hàng những thông tin quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ, hoặc thông tin chung về doanh nghiệp  

Đối tượng nhận tin (người dùng Zalo cá nhân)  

Người dùng Quan tâm hoặc Chưa quan tâm OA   

Người dùng Quan tâm hoặc Chưa quan tâm OA  

Người dùng Quan tâm OA  

  

Điều kiện cần có để gửi tin (Opt-in)  

OA có được UID người dùng, và 

Người dùng có phát sinh tương tác(1) hoặc cho phép tương tác, và 

Tương tác* cuối của người dùng trong khoảng thời gian cho phép (07 ngày).  

OA có được UID người dùng, và 

Người dùng có phát sinh tương tác hoặc cho phép tương tác. 

OA có được UID người dùng, và 

Người dùng đang quan tâm OA.  

Công cụ gửi tin  

OA OpenAPI  

OA Manager 

Bản Web 

Bản Mini App 

OA OpenAPI  

OA Manager (coming soon) 

Bản Web 

Bản Mini App 

OA OpenAPI  

OA Manager 

Bản Web 

Hình thức tin (2)  

Theo định dạng Tư vấn  

(Hình thức tự do)  

Theo định dạng Giao dịch  

(Không cần duyệt mẫu)  

Theo định dạng Truyền thông  

(Không cần duyệt mẫu)  

Đơn giá (3)  

55 VND/tin  

(Miễn phí 08 tin đầu tiên gửi trong 48 giờ kể từ lần cuối người dùng tương tác)  

165 VND/tin  

(Miễn phí trong giai đoạn chuyển đổi từ 18/4/2023 đến 20/6/2023) (4)  

  

Miễn phí  

(Số lượng tin người dùng có thể nhận trong tháng áp dụng theo hạn mức Broadcast của Gói dịch vụ OA (5)) 

Lưu ý:  
(*) Khái niệm “tin nhắn” được hiểu là tương tác dạng tin nhắn gửi từ Zalo OA Doanh nghiệp đến người dùng Zalo cá nhân, qua định danh User ID (UID).  
(1) OA chỉ có thể gửi Tin nhắn tới người dùng sau khi người dùng chủ động tương tác với OA. Tương tác của người dùng với OA là một trong các hành động:   
                   + Quan tâm OA   
                   + Gửi tin nhắn đến OA   
                   + Gọi đến OA hoặc chấp nhận cuộc gọi từ OA  
                   + Nhấn menu Tương tác nhanh, menu Dịch vụ hoặc các CTA của OA Chatbot   
(2) Xem thêm chi tiết hình thức tin tại Phụ lục hoặc tại các tài liệu API tương ứng  
(3) Các chi phí đề cập đã gồm thuế GTGT (10%), đơn vị: VND  
(4) BQT Zalo Official Account sẽ tiến hành đánh giá và có thể ngừng hỗ trợ API tin Giao dịch với OA có tỉ lệ báo cáo xấu từ người dùng cao. BQT khuyến khích Doanh nghiệp sử dụng đúng loại tin/ mẫu (template), kiểm tra chỉnh sửa nội dung tin nhắn hợp lý để tránh trải nghiệm không tốt và báo cáo xấu từ người dùng. 
(5) Hạn mức tin Truyền thông mà 01 người dùng nhận từ OA hàng tháng: OA có Gói Dùng thử: 04 tin; OA có Gói Nâng cao: 04 tin; OA có Gói Premium: 06 tin. 

Lệnh ZNS Template API vẫn hoạt động bình thường 

Dịch vụ ZNS Template API (gửi thông báo ZNS theo mẫu thông qua API) cho phép Doanh nghiệp gửi thông báo chăm sóc khách hàng (CSKH) đến người dùng đang sử dụng Zalo thông qua Zalo Official Account của doanh nghiệp trong điều kiện đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về chính sách dịch vụ được quy định vẫn liên tục được cải tiến để tối ưu song song quyền lợi của doanh nghiệp và trải nghiệm người dùng.  

Xem thêm cách Thiết lập mục đích gửi khi tạo mẫu ZNS tại đây. 

Xem thêm chính sách Dịch vụ chung - Dịch Vụ ZNS (Phần II.A ZNS Template API) tại đây. 

Developers của OA Doanh nghiệp nên làm gì? 


 

Để việc áp dụng Phân loại tin nhắn không ảnh hưởng tới vận hành hiện tại của OA Doanh nghiệp, từ ngày 18/4/2023 đến hết ngày 20/6/2023, Zalo sẽ hỗ trợ song song nhóm API gửi tin nhắn hiện tại (V2) và nhóm API gửi tin nhắn mới (V3).  

Trong giai đoạn nêu trên, chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sử dụng từ API gửi tin hiện tại (V2) sang sử dụng API gửi tin mới (V3) trước ngày 20/6/2023. Việc này để đảm bảo tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng không bị gián đoạn.   

Lưu ý: Thay đổi chỉ áp dụng với các API gửi tin nhắn (UID). API dùng cho các tính năng khác và các Webhook không đổi. 

Xem thêm tại Zalo for Developers tại đây 

 

Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ Chăm Sóc Khách Hàng Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo.   

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi!