Zalo Cloud Blog

Tệp danh sách đối tượng nhận thông báo ZNS dành cho khách hàng sử dụng ZNS bằng hình thức gửi không thông qua API (gửi theo chiến dịch). Để quá trình tải tệp lên (upload) thành công, Quý khách cần đảm bảo những điều kiện sau:

  • Khuyến khích Quý khách nên sử dụng file dạng CSV để hệ thống dễ đọc và dễ lưu trữ hơn so với file dạng excel.
  • Danh sách tải lên tối đa 100.000 dòng. Nếu vượt quá số dòng cho phép, Zalo Cloud khuyến khích khách hàng nên gửi ZNS qua API trên hệ thống để dữ liệu được cập nhật nhanh và chính xác hơn.

So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API (gửi theo chiến dịch) tại đây.

Quý khách cần kiểm tra tập tin và đảm bảo các điểm sau trước khi đăng tải (upload) để sử dụng:

  • Tên cột trong tập tin phải trùng với tên tham số hiển thị trên mẫu ZNS.
  • Đảm bảo không vượt quá số ký tự cho phép trên mỗi tham số. (thông thường là 30 ký tự)
  • Nên kiểm tra lại định dạng, lỗi chính tả, và thông tin trước khi tải.
  • Định dạng ngày/tháng /năm cần đúng tiêu chuẩn là dd/mm/yyyy. Ví dụ: 09/02/2001 là định dạng ĐÚNG; 9/2/2001 là định dạng SAI.
  • Số điện thoại truyền vào gồm 10 chữ số nếu đầu 0. Ví dụ: 0912345345. Quý khách cần chỉnh định dạng dữ liệu về file chấp nhận đầu 0, không được sử dụng phẩy 0 ('0).
  • Số điện thoại truyền vào gồm 11 chữ số nếu đầu 84. Ví dụ: 84912345345.

Lưu ý: Quý khách nên tải tệp mẫu và tiến hành chỉnh sửa/sao chép thông tin để có cái nhìn tổng quan về một tệp tin đúng chuẩn về hình thức và nội dung.

 

Khuyến khích khách hàng tải tệp mẫu bên góc phải màn hình và chỉnh sửa dựa trên tệp mẫu.

Doanh nghiệp vui lòng xem thêm hướng dẫn sử dụng tính năng gửi ZNS không cần thông qua API (gửi theo chiến dịch) tại đây.

 

Nếu có bất kì yêu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Zalo Cloud qua email: support@zalo.cloud. Đội ngũ CSKH Zalo Cloud sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng 24h làm việc tiếp theo.